Projekty

Poniżej możesz znaleźć moje zrealizowane projekty stron internetowych. Z jakich bibliotek czy frameworków korzystałem. Pojawiają się również informację o językach programowania.

Strona dla klubu wioślarskiego PTW Tryton

Prosta i przejrzysta strona dla klubu wioślarskiego PTW Tryton. Uwzględnia znaczniki najnowszego standardu HTML. Jest responsywna i przystosowana do korzystania na użądzeniach mobilnych. Posiada połączenie z klubowymi social media - facebook i instagram. Na podstronie Kontakt można również zauważyć wtyczkę umożliwiającą dostęp do facebook klubu z poziomu strony. Postada także lokalizację klubu za pośrednictwem Google Maps. Lokalizacja również jest dostępna z poziomu strony.

HTML
CSS
JS
favicon
Bootstrap
Google fonts