Umiejętności

Programowanie

Strony internetowe

Umiejętności komunikacyjne

Narodowy